Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.  на Министъра на здравеопазването