Заповед № 262 от 13.04.2020 г. на кмета на Община Куклен относно обявяване на пожароопасен сезон