Заповед № 348 от 25.05.2021 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци