Заповед № 699 от 27.09.2021 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци