Заповед № 756 от 11.10.2021 г. на кмета на община Куклен за определяне на местата за поставяне на агитационни материали