Заповед № 932 от 25.11.2021 г. на зам.-кмета на община Куклен