Заповед №374 от 14.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен