Заповед №383 от 20.05.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен относно подновяване на работата на детска градина „Приятели“ и млечна кухня гр. Куклен