Заповед №467 и заповед №468 от 15.06.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен