Заповед №479 от 22.06.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен