Заповед 162 от 20.03.2021 г. на зам.-кмета на община Куклен за образуване на подвижна избирателна секция