Заповед 584 от 30.07.2020 г. на Кмета на община Куклен