Заповед 672 от 23.09.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Куклен