Заповед 92 от 15.02.2024 г. на Кмета на Община Куклен