С цел улесняване на регистрацията на животновъдните обекти тип „лично стопанство”, заявлението за регистрация се подава до ОДБХ, чрез кмета или кметският наместник на населеното място, като към всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или кметския наместник предоставя на съответната ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления.

Образец на заявление за регистрация на животински обект тип „лично стопанство”