Уважаеми съграждани,

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09.06.2024 г., Ви уведомяваме за следното:

 

1. Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 25.05.2024г. /включително/

/Приложение № 26-ЕП от изборните книжа/

/Приложение № 27-НС от изборните книжа/

 

2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявления до 25.05.2024г. /включително/

Когато избирателят не е подал заявление в указания срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 03.06.2024 г.,   при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

/Приложение № 30-ЕП от изборните книжа/

/Приложение № 31-НС от изборните книжа/

 

3. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявления-декларации за гласуване на друго място до Общинската администрация по постоянния им адрес в срок до 25.05.2024 г. /включително/

/Приложение № 77-ЕП/НС от изборните книжа/

 

4. Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се подават до 01.06.2024г. /включително/

/Приложение № 16-ЕП от изборните книжа/

/Приложение № 17-НС от изборните книжа/

 

Заявленията се подават в Общинска администрация Куклен, в кметствата и кметските наместничества на съответните населени места и чрез Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление”.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Гергана Драгоева – гл. експерт  с функции „ГРАО” и Елка Димитрова – ст. експерт с функции „ГРАО” на тел. 03115/2124 и имейл: grao@kuklen.org.