Избирателни списъци

Справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване можете да направите и на сайта на ГД „ГРАО“ – https://grao.bg/elections