Извлечение от протокол на конкурсната комисия за проведения конкурс за началник на отдел „ППОС, МПП, ЕТТ, ОМПС и ГР“ и получени окончателни резултати