Извършване на технически преглед на зърнокомбайните, сламопресите и харманските техники от ГД „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив на 17.06.2019 г. (понеделник) от 9:30 ч. до 10:30 ч. в кооперацията в гр. Куклен.