Изложба на творчески изделия, с макети и рисунки изработени от отпадъци, подредиха в децата от подготвителните групи на средното училище в Куклен.
Малките граждани на Куклен отправят апел за опазване не природата с няколко прости правила, които те следват: 1.Използвай повторно, 2.Намали употребата, 3. Рециклирай, 4. Дай нов живот.

Арт инициативата е част от модул „Устойчивост“ на националната образователна програма „Нестле- за по-здрави деца“. „Устойчив начин на живот“ е модул, чиято цел е да запознае децата по достъпен начин с необходимостта от грижа към здравето на планетата и за важността да я опазваме чиста. Експозицията на малките ученици ангажира с важни теми и въпроси, свързани с разделното събиране, рециклирането и опазването на природата.

Във фоайето на училището са изложени проекти, иcтинcки пpоизведения нa изкycтвото, cътвоpени от pециклиpуеми матеpиали. Така младите хора дават идеи как могат да се рециклират отпадъците и да им се вдъхне втори живот. Изложените изделия предизвикват голям интерес сред училищната общност. Всеобщо е мнението, че представените идеи за рециклиране на отпадъци ще намерят отзвук и сред семействата на учениците.

Изложбата е отворена и достъпна за всеки, който иска да я посети от 13 до 31 март.