Уважаеми граждани,

Уведомяваме ви, че на 17.05.2019 г. /петък/ в сградата на Община Куклен на третия етаж, в заседателната зала от 10:00 до 12:00 ч., ще се проведе среща с Териториалния областен офис (ТОО) – гр. Пловдив към Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). На срещата ще се обсъжда подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”.

Изготвянето на проектите по тази мярка ще бъде безплатно за желаещите.