Уважаеми граждани,

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана с разпространението на заболяването Африканска чума по свинете, Областна дирекция по ”Земеделие” – Пловдив, организира информационна среща за населението на община Куклен, на която ще бъде разяснена същността на заболяването, както и мерките, които трябва да предприемат собствениците на животновъдни обекти отглеждащи домашни свине за предотвратяване разпространението на заболяването.

Информационната среща ще се състои на дата 26.07.2019 г. от 15.30 ч. в Заседателната зала на община Куклен стая 306, ет 3, ул. ”Ал. Стамболийски” № 43 гр. Куклен.