УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГР. КУКЛЕН,

Областен информационен център – Пловдив Ви кани на среща на тема :  „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през 2018г.”, която ще се състои на 06.03.2018г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на община Куклен, гр. Куклен.  По време на информационното събитие, експертите на ОИЦ- Пловдив ще разясняват подробности от отворените и предстоящи мерки от Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР), процедури от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, както и други възможности за кандидатстване с проекти през настоящата година.

След информационния панел, програмата предвижда време за въпроси, дискусия и кетъринг.

Очакваме Ви!