Община Куклен

Съобщава

на засегнатото население, че е изготвена информация по Приложение 2 към чл. б от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздрействието върху околната среда за инвестиционно предложение:
„Промяна в захранването на поливните системи на общински паркове, включително изграждане на нова система за капково напояване, захранвана от собствен водоисточник“ в участък гр. Куклен – централна част

За повече информация ТУК.