На вниманието на гражданите на община Куклен информация относно Африканска чума по свинете /АЧС/ – последно обновена на 13.09.2019 г.

 

Заповед № РД 11-1836/04.09.2019 г. на д-р Дамян Илиев – Изпълнителен директор на БАБХ

Заповед № РД 05-285/05.09.2019 г. на Директора на РДГ-Пловдив относно първично възникнали случай на Африканска чума по свинете /АЧС/ в ЛРД „Павелско“, община Чепеларе, област Смолян

Заповед № I-298/10.09.2019 г. на инж. Красимир Каменов – Директор на ТП „ДГС-ПЛОВДИВ“ за ограничаване дистъпа до държавна горска територията във връзка с заболяването Африканска чума по свинете