Уважаеми съграждани,

Издадени са заповеди № РД-01-114/05.03.2020 г. и № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за обявяване на грипна епидемия на територията на страната от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. /включително/ и за определяне на ограничителни мерки, във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България.

Предвид гореизложеното, с цел съхраняване живота и здравето на гражданите и посетителите на Община Куклен, Общинска администрация въвежда ограничен достъп до сградата на Общината.

  1. Оперативните дежурни ще допускат гражданите до гишето за обслужване по един.
  2. Подаването на заявления за ползване на административни услуги, плащанията на данъци, такси и цени на услуги, ще се извършва на едно гише.
  3. Заплащането на данъците за недвижими имоти и таксите за битови отпадъци може да извършва и по банков път, чрез Български пощи, ePay, EasyPay, iCard.
  4. Контактът между граждани и служители ще се осъществява на телефон: 03115/2120, по имейл: mail@kuklen.org, а при неотложна необходимост – на гишето за прием на граждани на първи етаж.

Гореописаните стъпки са превантивни, целят избягване струпването на много хора на едно място и разпространението на заразните болести.

Всички разбираме, че ситуацията с COVID-19 е прекалено стресираща и изисква промяна на плановете, но нека запазим спокойствие и заедно предприемем необходимите мерки, за да съхраним себе си и хората около нас!