Заповед 663/12.10.2023 г. за откриване на процедура

Документация

Заповед 715 от 01.11.2023 г. за прекратяване на процедура

Протокол