Заповед 575/01.09.2023 г. за откриване на процедура

Документация

Таксиционни описания


Обновено на 19.09.2023 г.

Заповед 610 от 19.09.2023

Протокол