Контейнерът за разделно събиране на текстилни продукти вече е монтиран в двора на Бърза помощ на ул. ”Славянска”. Машината  е на разположение на всички желаещи да предават и даряват ненужните си дрехи и домашен текстил, вместо да се изхвърлят в общия смесен отпадък, и да се губят вложените в тях ценни природни ресурси в общинските депа или да се изгарят.

В контейнера могат да се изхвърлят и обувки, хавлиени кърпи, пердета, завеси, както и други изделия от текстил или кожа. На фронталната му част ясно е описан начинът на употреба.

Забранено е изхвърлянето на всякакви други видове отпадъци (сред които пластмаса, стъкло, метал, хартия и др.) в контейнера.

От БЧК ни съветват следните няколко важни неща, които трябва да съобразим, ако искаме да станем благодетел:

Дрехите трябва да са в годно за употреба състояние

Приемат се всякакви текстилни стоки – чисти дрехи, чанти, обувки, текстилни изделия, кърпи, колани, хавлии, завеси, покривки и завивки.

Община Куклен призовава гражданите да не разпиляват или замърсяват пространството около него.

Подетата от БЧК  инициатива, цели да подпомогне хората в неравностойно положение, подканяйки обществото да се отърве от ненужните си дрехи, но без да ги изхвърля в кошовете за боклук, където биват унищожени или стават негодни за употреба. Въвеждането на новата система от специализирани съдове за разделно събиране на ненужни дрехи и обувки ще помогне за затварянето на жизнения им цикъл по екологичен начин и така те ще бъдат рециклирани или използвани отново.

За всеки събран килограм текстил се отчисляват финансови средства за Фонд бедствия, аварии и кризи към БЧК за подпомагане на различни каузи за закупуване на най-необходимото – лекарства, храни, оборудване, ремонти. С част от събрания текстил се поддържа кризисен резерв от дрехи на Българския червен кръст, които са в помощ на хора пострадали от наводнения, земетресения, аварии, бедствия.

Какво се случва със събрания текстил? Благодарение на разделното събиране на текстил в контейнерите, обозначени със знака на БЧК, успяваме да съхраним текстилните изделия с ценните природни суровини и труд вложени в тях и да ги използваме отново постигайки значими екологични, социални и хуманитарни ползи. За целта текстилните изделия минават първо през фабрики за ръчно сортиране на всеки един артикул, след което: оснoвната част от годния за употреба по първоначално предазначение текстил се връща обратно в икономиката и с нея се осигурява достъп до облекло и домашен текстил за хиляди хора в страни от Третия свят, където населението трудно може да си позволи закупуване на нови текстилни изделия.-

С друга част се поддържа кризисен резерв към Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК. За всеки разделно събран килограм се генерира парично дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК. Негодният за директна употреба, но незамърсен текстил се транспортира към фабрики, за да се рециклира в други продукти, като например изолационни вати, тапицерии, настилки, пълнежи за матраци, почистващи кърпи, нишки и прежди за нови текстилни изделия и мн. др. Такъв текстил НЕ трябва да се предава в контейнерите обозначени със знака на БЧК! Негодният за директна употреба и замърсен текстил може да се транспортира единствено към заводи и инсталации за изгаряне или да бъде депониран. Такъв текстил НЕ трябва да се предава в контейнерите обозначени със знака на БЧК!

Благодарим за Вашата съпричастност и добър пример!