150 години от гибелта на най-великият българин.
150 години безсмъртие!

Поклон!