Бизнес, общини и образование се срещнаха днес на форума „Бизнесът и професионалното образование – 4 пилотни проекта за гимназии в Пловдивска област“ организиран от Тракия икономическа зона-ТИЗ.
Фирми от Зоната ще подпомогнат четири училища в Пловдивска област, за да се превърнат в модерни професионални гимназии. Това стана ясно по време на форума. Четирите училища, включени в проекта, са професионалните гимназии по машиностроене – в Пловдив, по селско стопанство – в Куклен, по жп транспорт „Христо Смирненски“ – в Карлово и основното училище в с. Бенковски, което ще се превърне в средно училище със специалности за нуждите на бизнеса.
Не искаме да отричаме направеното дотук, а да подобрим това, което заедно правим, но с по-бързи темпове, посочи инж. Пламен Панчев, създател и директор на ТИЗ, в която си партнират над 200 фирми и работят повече от 35 хиляди души. Той посочи, че бизнесът е наясно какво му е необходимо като кадри и от години работи с професионалните училища в областта. Според него е важно да се покаже на българското общество, че индустрия в България има и младите хора имат бъдеще тук.
Кметът на община Куклен Мария Белчева коментира, че в инициативата за подпомагането на професионалното образование се включват и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Холдинг „Български държавни железници“ (БДЖ).Те ще си партнират с професионалната гимназия по селско стопанство в Куклен, която, по думите на кмета на общината Мария Белчева, е със затихващи функции..
„Целта е гимназията да бъде възстановена, да има паралелки, които да обучават децата в направлението железопътен транспорт и да се сформират стипендиантски програми, за да продължат обучението си.“- добави Белчева, и допълни,че трябва да се възстановяват старите сгради, за да са привлекателни за децата.
„Имаме гимназия в Куклен с невероятна инфраструктура, стопански двор, оборудване. Тази огромна инфраструктура е занемарена. Училищата и общините нямат финансови възможности. За да привлечем децата трябва да създадем приветлива среда, където тези оборудвани помещения да са част от нея. Влагам сериозна надежда в бъдещото сътрудничество с БДЖ и НКЖИ. Успешно е партньорството ни и с РУО-гр.Пловдив, директорът на ПГСС Тинка Чифчиева и ТИЗ. Гледаме в една посока и съм убедена, че това партньорство ще донесе добавена стойност и за образованието, бизнеса и община Куклен “- заключи Мария Белчева.
На форума присъстваха началникът на отдел „Образование“ към Община Пловдив Донка Щилянова, заместник-директорът на ПГ по машиностроене в Пловдив Стефан Тарашанов, директорът на ПГ по селско стопанство в Куклен Тинка Чифчиева, директорът на ПГ по железопътен транспорт „Христо Смирненски“ в Карлово Стефан Филчев, доц. д-р Таня Титова-Костуркова, декан на Технически факултет на Университет по хранителни технологии, Десислава Стоянова от БДЖ и Миленка Илкова от НКЖИ.