Кметът на община Куклен Мария Белчева и председателят на Общинския съвет в Куклен Ива Дичева, присъстваха на Встъпителната конференция на новоизбраните кметове и общински съвети.

Във форума участваха 350 представители от 212 общини в цялата страна.

Бяха очертани актуалните за общините политически теми, основните предизвикателства и общата визия за развитието на общините през мандат 2023 – 2027.
Кметове на общини, председатели на общински съвети, общински съветници, партньори на НСОРБ и гости от Асоциацията на местните власти на Кралство Норвегия имаха възможност да споделят своите виждания и опит за икономическото развитие на общините в контекста на екологична и цифрова трансформация и да коментират възможните действия за смекчаване на последиците от негативните демографски тенденции.

Перспективите пред съвместно използване на ресурси и споделяне на услуги между общините също бяха сред темите на събитието.

Във втората сесия на конференцията с представители на изпълнителна власт, бяха дискутирани подходите и политиките, насочени към укрепването на местния потенциал и намирането на дългосрочни решения за предизвикателствата пред обществото.

Бяха засегнати и важни теми като подготовката на страната за присъединяване към Еврозоната, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Шенгенското пространство.

Една от основните цели на събитието бе да демонстрира възможностите на НСОРБ като платформа за сътрудничество и съвместна работа на всички общини. Кметовете имат възможност да се запознаят лично, да общуват, да споделят своя опит и проблеми и да поставят началото или да развият добри партньорски взаимоотношения.