Места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. в община Куклен