Местни избори 2023

“ Купуването и продаването на гласове е престъпление”

Пробно гласуване със специализирано устройство в Oбщина Kуклен

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 22.10.2023 г. /неделя/ в часовете: от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч., ще имате възможност да гласувате пробно със специализирано устройство за машинно гласуване. Устройствата за пробно гласуване ще бъдат...

Обучение на секционните избирателни комисии в Община Куклен

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Куклен, Уведомяваме Ви, че на 23.10.2023 г. /понеделник/, от 18.00 ч., в киносалона на Народно читалище “Никола Йонков Вапцаров-1909” гр. Куклен, Общинска избирателна комисия /ОИК/ Куклен ще проведе...

Дистанционно обучение на секционните избирателни комисии за работа с машина за гласуване

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Куклен, Уведомяваме Ви, че “СИЕЛА НОРМА” АД предоставя възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за членовете на СИК. Обучението се провежда ...

Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

ЗАПОВЕД № 669 от 13.10.2023 г. Относно:  Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.   На основание с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във...

Съобщение във връзка с приема на заявления за гласуване

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че предвид  изтичане на крайния срок за приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия и заявления за вписване в избирателния списък  по настоящ адрес, на 14.10.2023 г., определени със заповед на кмета на община...

Определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

 ЗАПОВЕД № 633 29.09.2023 г. Относно:  Определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.   На...

Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ЗАПОВЕД № 632 от 29.09.2023 г. Относно:  Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА, във...

Заявления за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Ви уведомяваме за следното:   Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 14.10.2023г. /включително/...

Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен

Заповед № 620 от 26.09.2023 г. Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.   На основание чл. 183, ал. 3 от...

Разяснителни материали

Активно избирателно право https://youtu.be/w-02WYhemyY   Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес https://youtu.be/IWts8YgZSPI   Гласуване на избиратели с увреждания...

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:...