Забраната на пластмасата за еднократна употреба в Европейския съюз влезе в сила на 3 юли 2021 г. посредством Директива (EC) 2019/904 — относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тя е придружена и от промени, свързани с промишления дизайн на опаковките, продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса, риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, маркировката на продукти, разделното събиране на пластмаси и разширена отговорност на производителя.

В края на 2021 г. директивата се транспонира в националното законодателство чрез Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с което бяха дадени и насоки за използването на еднократна пластмаса от бизнеса и потребителите в България. Екипът на Основа следи отблизо европейското законодателство, свързано с пластмасата за еднократна употреба и заедно с редица бизнеси и неправителствени организации, взе участие в обществените обсъждания при транспонирането му в България. Промяната е малка, но важна стъпка, която освен ползи за околната среда, носи със себе си и потенциал за подобряване на бизнеса и здравето на потребителите.

За да се запознаят бизнеса и потребителите с основните промени, които предстоят, свързани с продуктите от пластмаса за еднократна употреба, е създаден наръчник, който по достъпен начин представя информацията от наредбата.

Какво включва?

 • Кои са забранените за пускане на пазара продукти и какви са техните алтернативи
 • Кои продукти следва да бъдат ограничени и какви са мерките за това
 • Какви са изискванията за промишлен дизайн към продуктите и техните опаковки
 • Разширена отговорност на производителите: нови изисквания
 • Механизми за отчитане и срокове
 • Възможности пред бизнеса и добри световни практики

 

За кого е подходящ?

 • собственик на кафене или ресторант
 • собственик на хотел
 • собственик на магазин
 • производител
 • офис мениджър или служител, който иска да направи офиса си по-зелен.

 

Можете да свалите наръчника от ТУК!

 

Handbook-Plastic-Ban-BG-Osnova