Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че с Решение № 453, взето с Протокол № 20 от 29.11.2018 г. на Общински съвет – Пловдив се въвежда следната услуга:

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРУПОВЕ НА ЖИВОТНИ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ НА ЕКАРИСАЖ.

Услугата се предоставя от ОП „Зооветеринарен комплекс“ – гр. Пловдив, ул. „Пазарджишко шосе“ 4-ти км., тел. за контакти 032/966 184.
За услугата се заплаща таксата в размер на 15 лв. с вкл. ДДС.