ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

Проект „Родители в заетост“

Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца.

Срокът за кандидатстване е 20 април 2018г. 

Повече информация може да намерите на следния интернет адрес: https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/