Уведомяваме Ви, че на 01.09.2021г. /сряда/ ще се извърши премахване на тополата, намираща се на кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Славянска“ –  павилиона за продажба на закуски на Централен мост, гр. Куклен до Професионална гимназия по селско стопанство.

Във връзка с горепосоченото, временно ще бъде затворена пешеходната част на Централен мост гр. Куклен от страната на павилиона и част от ул. “Славянска“ при кръстовището с ул. “Ал. Стамболийски“.

Молим, гражданите да преминават с повишено внимание в района, намиращ се в близост до горепосочения участък.