Део ще разкаже на учениците какво са му причинили и отнели наркотиците и как е успял е да се измъкне от тях.
Организатор на събитието е Община Куклен със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към общината, а домакин ще бъде СУ“Отец Паисий“.

Датата на провеждане на дискусията е 2 октомври.

Целта на инициативата е първична превенция срещу наболелия проблем сред подрастващите, а именно употреба на психоактивни вещества. Въздействието е по-силно и истинско, когато младата аудитория чуе от първо лице историята и личния опит на граждански ангажирана популярна личност.

Инициативата на Община Куклен има и възпитателен характер – да насочи вниманието на учениците от горните класове към личния избор и да им покаже, че всичко зависи от тях самите.