Уважаеми съграждани,

Представяме Ви функциониращата от м. април 2023 г. он-лайн платформа ”Не изхвърлям, а помагам” – уеб-базирана система за споделяне на вещи в добро състояние с хора и организации, имащи нужда от тях – www.reusebg.com. Създадена е по демонстрационен проект, съчетаващ целите по намаляване количеството депонирани битови отпадъци със социални цели.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

С помощта на платформата дарители могат да публикуват обяви за дарения на предмети от бита в добро състояние, а нуждаещи се организации и физически лица – обяви за търсене на необходимите вещи от различни категории: мебели, техника, дрехи и обувки, играчки и др.

Целта на платформата е да свържат дарители и търсещи дарения, чрез публикуване на два типа обяви:

  • Обяви за дарения на вещи, които се публикуват от дарители;
  • Обяви за търсене на вещи, публикувани от нуждаещи се организации и физически лица;

Проектът се базира на добри практики в областта на предотвратяване образуването на отпадъци, като демонстрира процеса на споделяне на ненужни, но функциониращи и добре запазени предмети с хора и организации, имащи нужда от тях. Концепцията на проекта съчетава целите по намаляване на количествата депонирани битови отпадъци.