Община Куклен е кандидатствала и спечелила всички видове социални проекти, финансирани от европейските фондове. Последният такъв е „Бъдеще за децата на община Куклен“ по програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщи за кметът на общината Мария Белчева. Той е на стойност 391 хил. лева и е свързан с обучения, рехабилитации и организиране на събития за младежите.

Действащ към момента е проектът „Грижа в дома“, който осигурява подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора. По „Топъл обяд“, на стойност близо 495 хил. лева, в работните дни от седмицата, 170 потребителя от Куклен и селата Руен, Добралък, Яврово, Цар Калоян и Гълъбово получават до дома си супа, основно ястие, хляб и десерт. Проектът започна през октомври миналата година и ще продължи 36 месеца.

Община Куклен участва като партньор в проекта на община Асеновград за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Той е на стойност 13.2 млн. лева и трябва да приключи до месец май 2024