Община Куклен е напът да приеме първия си общ устройствен план (ОУП), по който се работи от 2008 година насам. Общественото обсъждане премина при засилен интерес, а постъпилите предложения от граждани и организации са десетки. В плана са заложени основно повече терени за жилищно строителство, развитие на зоните за отдих и спорт в лесопарк „Родопи“ и разширяване на терените за производствено-стопански дейности, коментира за БТА кметът на общината Мария Белчева.

Имаме засилен интерес относно жилищното строителство, градът се разширява доста през последните години и сме се съобразили с желанията на гражданите, каза Белчева. Тя припомни, че общината е част от Тракия икономическа зона и терените в района на Асеновградско шосе предизвикват интерес от инвеститорите. Курортната зона, която включва местностите Копривките, хижа Здравец, Студенец и Бяла черква, е отразена в ОУП за развитие на зимните спортове и обособяване на ски писти. Една от тези писти е тази на Копривките, където всички деца от областта се учат на първи стъпки в ските, каза кметът.

На първо място в ОУП са промените на териториите с жилищни функции, се посочва в документа. След изчерпването им е предвидена възможност за смяна на предназначението на земеделски земи. Терените за производствени и складови дейности са предимно в землището на Куклен и в самия град, а прогнозата е, че при тях ще има най-голямо увеличение – от 0.82 на 3.38 на сто. На второ място е увеличението на терените за рекреационни дейности, курортни и вилни зони.

Данните показват, че на територията на общината най-голям е броят на имотите със селскостопанско предназначение – 70 на сто, а на второ място са имотите в населените места – 17 на сто. По площ обаче най-голям е делът на горските територии в общината, следвани от тези със селскостопанско предназначение и имотите в населените места.

За района в местност Копривките ОУП предлага обособяването на курортно ядро за туристическа база и за вилен отдих, се посочва в документа. Там е предвидена една ски писта с влек за начинаещи, която традиционно се ползва за тази цел. За зоната около хижа Здравец е определена територия за развитие на различни форми на отдих. Територията за зимен спорт включва съществуващите ски писта и влеково съоръжение и нова туристическа и ски пътека, която свързва старта на пистата, хижата и паркинга с началната станция на лифта. По отношение на развитието на туристическия център “Бяла черква”, ОУП предлага изработването и процедирането на Специализиран поробен устройствен план на Туристическа и ски зона за територията. Според плана за местността Студенец, където има голямо струпване на туристическа база и инвестиционни интереси, трябва да се изработи подробен устройствен план.