Община Куклен инициира разкриването на втора подготвителна група към СУ „Отец Паисий“, в стремежа си да обхване максимално всички деца от всички възрастови групи в предучилищното образование. В противен случай, много от 4 и 5 годишните, както и по-малките възрастови групи, бяха застрашени от това да не могат да посещават детска градина. Община Куклен е провеждала множество срещи с родители, училищно ръководство, общински съвет по всички теми, свързани с предучилищните групи. За целта, община Куклен изгради с бюджетни средства нови помещения към сградата на СУ „Отец Паисий“ , осигурени са и средства за тяхното оборудване – легла, шкафове, маси, столове и др. Помещенията са изградени, оборудването е поръчано и предстои да бъде доставено.
Държавния стандарт предвижда средства от държавния бюджет за изхранване на деца, които средства ще бъдат разпределни към бюджета на училището. Обсъждано е и с директора на СУ „Отец Паисий“, че ако по някаква причина този стандарт не е достатъчен, община Куклен има готовност да дофинансира дейността. За целта, в своето предложение за бюджет 2023 година, директорът следваше да заяви такова дофинансиране в размера, който смята за необходим. Напомняме, че община Куклен е една от първите общини в България, която премахна изцяло таксите за посещение и изхранване в детската градина.
Училището може да се възползва освен това от националните схеми за училищно мляко и училищен плод. В съвместната социална програма между Община Куклен и КЦМ 2000 Груп има дейност за предоставяне по един плод на всеки ученик на ден в рамките на учебната година. Бюджетът на училището е държавно делегиран и е предоставен за управление от страна на училищното ръководство. Общият размер на бюджета на училището е 2 025 405 лв., като в него следва да са предвидени стандарти за познавателни книжки, материално осигуряване, изхранване, както и заплащане за персонал.
Община Куклен е обсъждала възможността да осигури допълнително финансиране за преподаватели в извънучебно време, както това сме правили и назад в годините. Ако има такава потребност, винаги може да се направи искане за отпускане на допълнителни средства от бюджета на общината, ако бюджета на училището не е достатъчен за тази дейност.
Припомняме, че и през 2019 година с помощта на дарители и родители в двора на училището бе изградена детска площадка. През 2023 година сегашното училищно настоятелство поде благотворителна кампания за закупуване на допълнителни съоръжения, предназначени за предучилищните групи. Средствата са събрани, преведени към фирмата изпълнител и се очаква тяхното поставяне в най-кратки срокове.
Основен приоритет винаги е бил да се осигурят максимално добри условия за всички деца в образователните институции в община Куклен. Учителите и възпитателите в община Куклен са едни от най-добрите и грижовни, които могат да се намерят в нашата страна. Обща грижа на всички нас като институции и граждани е да осигурим условията за това всички деца на Куклен да посещават детска градина и училище.
Недопустимо е излагането на неверни твърдения и послания, извадени от контекст. Поставянето на заглавия и даването на квалификации в стил на „жълта медия“ изкривява действителността и преследва други, не обществено значими ползи. Журналистическата обективност и безпристрастност задължава да бъде взет коментар по темата и от другата страна, на цитираните личности с техните имена.