Община Куклен разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще са за периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. включително.

Ще се извършва допълнителна подкрепа за целевите групи, като закупуване на хранителни продукти или такива, от първа необходимост, със средства на потребителите.

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи за община Куклен е до 170 души.

Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни. Размерът на финансирането на услугата за едно лице е 2.50 лв. на ден.

Целевите групи са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

За да се определят хората, които ще имат право да се възползват от проекта, ще се използват всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица, като информация от доставчици на социални услуги и институции, сигнали от граждани, подадени на телефон: 03115/2120, на имейл: kmet@kuklen.org  или на страницата на община Куклен: https://kuklen.org/services-and-activities/suggestions-complaints-and-signals/.

Ще се изготвят ясни критерии за подбор, като приоритетно ще бъдат обхванати най-нуждаещите се хора, засегнати в най-голяма степен от извънредната ситуация.

Храната ще се приготвя в деня на доставката, опакована в кутии за еднократна употреба, допълнително поставени в пакет.