По повод 20 годишнината от обявяването на Куклен за Община

Община Куклен обявява конкурс за разказ, снимка или рисунка на тема

“КУКЛЕН ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“

 

Поканата за участие е отправена към всички жители на община  Куклен  без възрастови ограничения.
Участниците ще бъдат оценявани в три  възрастови категории – до 12 години,  от 12 до 27 години и над 27 години.

Конкурсът е в следните творчески категории:
1. Разказ или есе
2. Снимка
3. Рисунка

Участниците могат да изпратят творбите си:

– Разказ или есе – в електронен формат, Word,  с дължина до  5 000 думи,  на culture@kuklen.org /за конкурса/ или  в  сградата на Община Куклен  ет.2 при Ели Валхайм.
Придружаваща информация: Трите имена на участника, тел. за връзка.

– Снимка – без ограничения в техниката на заснемане, във формат jpeg, размер на файла до 3 МБ  на имейл culture@kuklen.org /за конкурса/  или на адреса на Община Куклен ет.2 при Ели Валхайм.
Придружаваща информация: Трите имена на участника, тел. за връзка.

– Рисунка –материали: картон, пастел, акварел, темпера на адреса на Община Куклен, ет.2 при Ели Валхайм. Всеки участник може да участва в конкурса с по една рисунка. Техника по избор. Минимален размер на рисунката – Формат А4.
Придружаваща информация: Трите имена на участника, тел. за връзка.

Краен срок за получаване на творбите: 13 август 2021 г.

Най-добрите творби произведения ще бъдат селектирани в специално  книжно  издание,  финансирано от община Куклен.