Община Куклен отбеляза Деня на водата 22 март с посещение на Пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) в с. Храбрино с ученици от осми, девети и десети клас от СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен. В станцията се пречиства част от питейната вода на гр. Пловдив и няколко села в Родопската яка. Учениците бяха придружени от кмета на община Куклен Мария Белчева и служители от отдел „Екология“ на администрацията.
Ръководителят на съоръжението, инж. Чотоклиев от “ВиК“ ЕООД – Пловдив, изнесе лекция на тема „Пътят на водата – от водоизточника до чешмата“. Учениците научиха, че това е най-старата ПСПВ в страната ни, като изградена през 1890 г. от белгийска фирма. Тогава е прокаран и водопровод от чугунени тръби до резервоар на хълм „Бунарджика“ с обща дължина 14 км, част от който действа безотказно и до днес. Младите хора се запознаха с принципа на работа на водното съоръжение, с необходимостта от регулярен мониторинг на водата на изход и какви са заплахите за осигуряването на вода с достатъчно количество и подходящо качество. Бяха споделени и притеснителни факти за намаляване на водните количества в реките вследствие на климатичните промени.

Инициативата се организира от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) в партньорство с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив и е част от кампанията, посветена на Световния ден на водата – 2023.