На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени следните заповеди на кмета на община Куклен за отчуждаване на поземлени имоти, които ще бъдат трайно засегнати при реализация на обект: „Довеждащи пътища /локални/, осигуряващи достъп/връзка на засегнати имоти до/от реконструиращо трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, попадащи на територията на общините Асеновград, Куклен и Родопи в област Пловдив”.

Заповед № 557 от 23.07.2019 г.

Заповед № 558 от 23.07.2019 г.

Заповед № 559 от 23.07.2019 г.

Заповед № 560 от 23.07.2019 г.

Заповед № 561 от 23.07.2019 г.

Заповед № 562 от 23.07.2019 г.

Заповед № 563 от 23.07.2019 г.

Заповед № 564 от 23.07.2019 г.

Заповед № 565 от 23.07.2019 г.

Заповед № 566 от 23.07.2019 г.

Заповед № 567 от 23.07.2019 г.

Заповед № 568 от 23.07.2019 г.

Заповед № 569 от 23.07.2019 г.

Заповед № 570 от 23.07.2019 г.

Заповед № 571 от 23.07.2019 г.

Заповед № 572 от 23.07.2019 г.

Заповед № 573 от 23.07.2019 г.

Заповед № 574 от 23.07.2019 г.

Заповед № 575 от 23.07.2019 г.

Заповед № 576 от 23.07.2019 г.

Заповед № 577 от 23.07.2019 г.

Заповед № 578 от 23.07.2019 г.

Заповед № 579 от 23.07.2019 г.

Заповед № 580 от 23.07.2019 г.

Заповед № 581 от 23.07.2019 г.

Заповед № 582 от 23.07.2019 г.

Заповед № 583 от 23.07.2019 г.

Заповед № 584 от 23.07.2019 г. 

Заповед № 585 от 23.07.2019 г.

Заповед № 586 от 23.07.2019 г.

Заповед № 587 от 23.07.2019 г.

Заповед № 588 от 23.07.2019 г.

Заповед № 589 от 23.07.2019 г.

Заповед № 590 от 23.07.2019 г.

Заповед № 591 от 23.07.2019 г.