Община Куклен на 31.12.2020г. ще приключи дейностите по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Куклен”, с който се осигурява ежедневно в работни дни доставянето на приготвена храна до дома на 170 лица, живущи на територията на цялата община.

 

Община Куклен изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Куклен”, финансиран от Агенцията за социално подпомагане, по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.“

Дейностите, съгласно подписания договор № ФС01-0558 от 29.04.2020г. между  Агенцията за социално подпомагане и Община Куклен, включват приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите, като обхванатия период е от 01.05.2020г. до 31.12.2020г. включително (167 работни дни).

Потребителите имаха възможност за ползване и на допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти или такива, от първа необходимост, със средства на потребителите, както и информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Куклен и др.

Максималният брой потребители по проекта, от допустимите целеви групи за Община Куклен беше 170 лица.

Храната се приготвя в деня на доставката,  като се опакова в кутии за еднократна употреба, и се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работните дни от седмицата.

При определяне на хората, които да бъдат включени като потребители по проекта, се анализираха обстоятелствата относно принадлежността им към целевите групи и наличие на право да се възползват от дейностите по проекта. В тази връзка беше назначена комисия, която разгледа и анализира наличната информация получена чрез всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица, като от доставчици на социални услуги и институции, сигнали от граждани, подадени на телефон: 03115/2120, на имейл: kmet @ kuklen.org , или на страницата на Община Куклен

 

В заключение Ви информираме, че Община Куклен след изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Куклен”, финансиран от Агенцията за социално подпомагане, по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.“, не приключва ангажимента за социална отговорност и ангажираност към жителите на общината. Ще продължаваме да оказваме съдействие и ще търсим нови възможности и начини за предоставяне на подкрепа на нуждаещите се лица, в резултат на обявената пандемия вследствие разпространението на коронавирус COVID-19.

С УВАЖЕНИЕ,
МАРИЯ БЕЛЧЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН