Община Куклен уведомява, че стартира първи етап от ремонтните дейности на тротоарната настилка и изграждането на паркоместа по ул.”Александър Стамболийски” в гр.Куклен, в отсечката от ул. П.Яворов до ул. Бузлуджа

Ремонтните дейности включват премахване на старите тротоарни настилки и бордюри и изграждане на паркоместа.

В тази връзка се призовават гражданите временно да преминават с повишено внимание и извън обсега на строителните дейности, с цел лична безопасност.