Общински съвет Куклен потвърди избора си за председател на общински съвет, въпреки жалбата към областна управа от някои съветници.
С 8 гласа “За” Стефан Куцинов бе отново избран за председател на общинския съвет в Куклен.
Подалите жалба общински съветници отново не присъстваха на днешната сесия за избор.